NGC 7000 en IC 5070 North America- en Pelikan nebulal 14 x 900 sec H-alfa. zonder sterren- locatie Almere Haven 03-10-2011

ngc7000enic5070northamericaenpelikannebulal14x900sechalfazondersterrenlocatiealmerehaven03102011.jpg

Canon 200 mm f2.8 FD Lens. Montering Mesu 2

Gevolgd met WO 72 mm plus Lodestar. Bewerking : Photoshop CS, Capture en stacking via Image plus

Photo album created with Web Album Generator